History
Icon-add-to-playlist Icon-download Icon-drawer-up
Share this ... ×
...
By ...
Embed:
Copy
سایه نخل
December 15, 2010 02:36 AM PST
itunes pic

ارسال شده به جشنواره بیمه در رسانه
در این پادکست داستانهای قدیم -شاهنامه رستم و هفت خوان آن-با شیوه های جدید ادغام گردیده و داستان نثر و نظم جدیدی فراهم شده است که به شنیدنش می ارزد

کتاب . گلوله
December 15, 2010 02:10 AM PST
itunes pic

در افغانستان جنگ است.بیش از هز چیزی کودکان در جنگ آسیب می بینند.
در خبرها آمده بود که یک کامیون حامل کتاب در جاده آتش زده شده است.
مبنای این پادکست همین است.
در پایان کودکان از خود می پرسند: آیا نمی شود همان هلی کوپتری که آتش می گشایدو گلوله می فرستد این بار کتاب بفرستد؟

نغمه های زمین
December 15, 2010 02:02 AM PST
itunes pic

همه معتقدند باید زمین پاک و تمیز بماند.
ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم از آن برداشت خاصی داریم.
اما هرگز صداهای آن را نشنیده یم.در این پادکست شما را به شنیدن صداهای واقعی سیاره ها و حتی چاله های فضایی دعوت می کنیم.
در کنار آن صداهای زمینی را نیز آورده ایم.نویسنده در پایان سوالی کلیدی مطرح می کند:
فکر می کنید اگر کسی در آسمان باشد چه صدایی از زمین می شنود.
گوش کنید!

آسمان مشترک
December 15, 2010 02:00 AM PST
itunes pic

ارسال شده به جشنواره ای-بی-یو
سه کشور فارسی زبان در همسایگی یا نزدیکی هم قرار دارند.ایران افغانستان تاجیکستان.
در این پادکست با استفاده از شعر زیبای رودکی کارشناسان فارسی زبان از یک مورد مشترک حرف میزنند "شعر فارسی- رودکی و ...

لبه تاریکی
December 15, 2010 01:49 AM PST
itunes pic

این پادکست در سال 1389 برای شرکت در جشنواره مواد مخدر تهیه شد.
برنده اول جشنواره در بخش پادکست همین عنوان بود